Sitemap

In 2011 nam de Vincentiusvereniging Venlo het initatief om te komen tot de

totstandkoming van SchuldHulpMaatje Venlo. Samen met de Gemeente Venlo,

Dekenaat Venlo-Tegelen en de Jongerenkerk Venlo (allen convenantpartners)

werd het project SchuldHulpMaatje Venlo in de startblokken gezet.

 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de Vincentiusvereniging Venlo,

die daartoe ook lid is van de landelijke organisatie te Leiden.

Een stuurgroep van twee personen geeft de dagelijkse bestuurlijke

verantwoordelijkheid vorm.

 

Wij verlenen (meerjarige) ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek.

Er wordt gewerkt met zo’n 15 vrijwilligers die worden aangestuurd door een of meerdere

coördinatoren.

 

Meer info: schuldhulpmaatje.nl/venlo

schuldhulpmaatje.nl