ANBI

VINCENTIUSVERENIGING VENLO

ANBI gegevens

Vincentiusvereniging Geleen
RSIN of fiscaal nummer: 8186 67 503

Emailadres secretariaat
mj.hvh@home.nl

Correspondentie adres
Maaskade 125, 5911 EZ Venlo

KVK-nummer
401.64.732

Bankrekeningnummer
NL71 INGB 0001 0455 66

Bestuurssamenstelling
Harry B.M. van Heijst, voorzitter / penningmeester
Huub L.P. Lomans, secretaris
Marij S.I. Flos, 2de secretaris, portefeuille Individuele Nood
Jaap Boeve, portefeuille SchuldHulpMaatje
Martin G.M. Huizinga, portefeuille Verenigingspand
Frank C.M. Lony, portefeuille Boeken Steunen Mensen

Plannen en verslagen

Beleidsplan
De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, die onvoldoende geholpen kunnen worden door instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

Beloning bestuurders
De Vincentiusvereniging Venlo is een vrijwilligersorganisatie. Er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald. Daar waar een vrijwilliger kosten maakt kunnen deze voor vergoeding in aanmerking komen.

Financiële verslag
Jaarrekening 2021 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2020 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2019 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2018 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2017 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2016 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2015 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2014 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2013 Vincentiusvereniging Venlo
Jaarrekening 2012 Vincentiusvereniging Venlo